Projectmanagement

Projecten worden meer en meer gekenmerkt door een toenemende complexiteit, taakstellende budgettering en belangrijke mijlpalen. Niet zelden spelen projecten zich af in een dynamische – steeds veranderende omgeving. Om de projectdoelstellingen te realiseren is het belangrijk om vanaf het allereerste moment te starten met het projectresultaat voor ogen en deze focus gedurende het project vast te houden. Het deskundig managen van het project vormt daarbij een kritische succesfactor.

ProMAG kan het volledige projectmanagement voor u verzorgen op basis van de drie competentiegebieden zoals door IPMA Nederland gedefinieerd in de Nederlandse Competence Baseline (NCB). De aantoonbare integrale beheersing van deze competentiegebieden heeft onlangs geleid tot een IPMA-C (theorie) certificering.

Vanuit een jarenlange ervaring in multidisciplinaire projecten is ProMAG in staat om projecten te beheersen op de aspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. De nadruk ligt daarbij steeds op een procesmatige aanpak, het beheersen van risico’s, het creëren van kansen en het informeren van de opdrachtgever of stuurgroep. Een ander belangrijk aandachtsgebied is het motiveren van de projectorganisatie en het creëren van een werksfeer waarbij een open houding ontstaat en er ruimte is voor verbeteringen en innovaties.