Tendermanagement

Het opstellen van een winnende tender is niet iets wat er “zomaar even bij gedaan kan worden”. Het opstellen van een kostprijsbegroting is slechts een onderdeel van het totale pakket. Het identificeren van kansen en risico’s, het opstellen van EMVI-documenten, het integraal aansturen van het tenderteam en het bewaken van het tenderproces zijn taken die ProMAG voor u kan uitvoeren.

Naast aanbestedingen van traditionele UAV89 -, UAV2012 – en RAW-bestekken beschikt ProMAG over ruime ervaring in het tendermanagement van UAV-GC contracten, al – dan niet met EMVI-criteria.

In toenemende mate zijn aanbestedende diensten op zoek naar expertise in de markt. Vanuit de traditionele contractvormen ontwikkelt een deel van de markt zich naar Prestatie-inkoop ook wel Best Value Procurement (BVP) genoemd. ProMAG volgt deze ontwikkelingen op de voet en heeft aan meerdere tenders meegewerkt die onder BVP op de markt werden gebracht. Door onze jarenlange ervaring met multidisciplinaire spoorprojecten kunnen we de scope van een BVP-tender in korte tijd doorgronden. Daarbij verplaatsen we ons bij het opstellen van de prestatieonderbouwing, het risicodossier en het kansendossier steeds in de belangen van de klant.

Voor specialistische ondersteuning van het BVP-tenderproces (zoals het reviewen van BVP-documenten of het geven van interviewtraining) beschikt ProMAG over een uitstekend netwerk van Best Value A+ gecertificeerde personen.